วันพุธ

ชื่อย่อหุ้น (หมวด S,T,U,V)


  • ชื่อย่อหุ้น หมวด S
S & J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
S&P บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SET
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) SET
SAFARI บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) SET
SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) mai
SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) SET
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) SET
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
SAUCE บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) SET
SAWANG บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) SET
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SCAN บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) SET
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SET
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SET
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SET
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) SET
SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) SET
SCNYL บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET
SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) SET
SCSMG บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SECC บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) SET
SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SF บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
SFP บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) SET
SGF บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) SET
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) SET
SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) SET
SHIN บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
SICCO บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
SIM บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) SET
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) mai
SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SET
SINGHA บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) SET
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SET
SIRIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บ้านแสนสิริ SET
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) SET
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) SET
SLC บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) mai
SMC บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) SET
SMK บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
SMM บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SET
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SET
SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SET
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SET
SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SET
SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SET
SPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SET
SPG บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
SPORT บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SET
SPPT บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SPSU บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) SET
SSC บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) SET
SSE บริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SSEC บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SET
SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SET
SSPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร SET
SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SET
SST บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) SET
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) SET
STAR บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) mai
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) SET
STEEL บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) mai
STHAI บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) SET
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) SET
STRD บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SET
SUN บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) SET
SUPER บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) SET
SUSCO บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) SET
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) SET
SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) SET
SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) SET
SWC บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) mai
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET

  • ชื่อย่อหุ้น หมวด T
TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) mai
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) SET
TBSP บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) SET
TCB บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) SET
TCC บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TCCC บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) SET
TCIF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ SET
TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) SET
TCMC บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) SET
TCOAT บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) SET
TCP บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SET
TEAM บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) SET
TFD บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
TFI บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) SET
TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน SET
TGCI บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) SET
TGPRO บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) SET
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET
THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET
THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) SET
TIC บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TICON บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TIES บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) mai
TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 SET
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TIW บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) SET
TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) SET
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
TLOGIS กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ SET
TLUXE บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) SET
TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) SET
TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) mai
TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) SET
TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) mai
TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) mai
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) mai
TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) SET
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) SET
TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TONHUA บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) SET
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) SET
TOPP บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) SET
TPA บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) SET
TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) mai
TPC บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) SET
TPCORP บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) SET
TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) SET
TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) mai
TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) SET
TPROP บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) SET
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) mai
TRS บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) SET
TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) mai
TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) SET
TRUBB บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) SET
TSF บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) mai
TSI บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TSTE บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) SET
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TT&T บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) SET
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) SET
TTCL บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TTI บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) SET
TTL บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
TTTM บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) SET
TTW บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) SET
TU-PF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียลคอมเพล็กซ์ SET
TUCC บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
TUF บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
TVI บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) SET
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) SET
TWFP บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) SET
TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TYCN บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TYM บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) SET

  • ชื่อย่อหุ้น หมวด U
UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) mai
UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) mai
UFM บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) SET
UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) mai
UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) mai
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
UOBAPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์หนึ่ง SET
UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
UP บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) SET
UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) SET
UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET
URBNPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา SET
US บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) SET
USC บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) SET
UST บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) SET
UT บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) SET
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SET
UV บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) SET
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET


  • ชื่อย่อหุ้น หมวด V
VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) SET
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) SET
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) SET


ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

เพื่อนร่วมเทรด Forex